BMD opět sponzorem studentské soutěže SVOČ


Dne 20. dubna 2017 se konala na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studentská soutěž SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost). Soutěže se zúčastnili studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia a vítězové z řad studentů obdrželi od KITu a BMD, které se opět stalo hlavním sponzorem této akce, věcné ceny.

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?