Kit jako partner SVOČ 2019


Dne 18. dubna 2019 se konala na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studentská soutěž SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost). Soutěže se zúčastnili studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia a vítězové z řad studentů obdrželi od společnosti KIT, která se opět stala hlavním sponzorem této akce, věcné ceny.

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?