Základní princip komunikace - BMD Com
Přes BMD Com je klient schopen prostřednictvím počítače, tabletu nebo smartphonu pohodlně kdykoli předat informace kanceláři poradce a rovněž převzít informace, které byly kanceláří poradce pro klienta uvolněny (schváleny). Jde o vyhodnocení ze všech oblastí, od dokumentů až po vnitropodnikové analýzy, které může otevřít až na původní dokument. Zákazník ale může také nahrát své naskenované dokumenty pro bezpapírové účtování.  Pokud si zákazník vede účetnictví sám, může prostřednictvím platformy nahrát celé účetnictví pro kontrolu nebo závěrkové práce a daňový poradce ho může stejným způsobem vrátit.  Vstup na komunikační platformu je velmi snadný prostřednictvím internetového prohlížeče nebo aplikace BMD Com, dostupné v obchodech AppStore a Google Play. Přístupová data klienta se nastaví ve spolupráci s kanceláří. Pak jsou již informace klientovi k dispozici. Data na Smartphonu rychle reagují na akce uživatele a jsou i zde dobře čitelná. 

 

BMD Com

 

Databox
Prostřednictvím databoxu (datové schránky) umístěného u daňového poradce může probíhat zasílání dokladů a dokumentů od klienta k poradci.

Přenos dokladů pro zaúčtování
Pomocí funkce databoxu mohou být také předávány lokálně naskenované dokumenty daňovému poradci k zaúčtování. Dokumenty se automaticky ukládají do složky pro bezpapírové zpracování dokladů a jsou tedy bez dalších mezikroků k dispozici pro další zpracování v kanceláři. Na následujícím obrázku je znázorněna obrazovka, určená pro vkládání dokladů od klienta.

 

Databox BMD Com

 

Fotografování dokladů smartphonem


Vyfotografovaný doklad je okamžitě přenesen do kanceláře daňového poradce do složky pro zaúčtování, která je přiřazena klientovi. Na následujícím obrázku je obrazovka smartphonu, na které je znázorněn vyfocený pokladní doklad, který bude přenášen do databoxu k daňovému poradci.

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?