bmd-account.png

Platební styk


<p>Finanční účetnictví - základní modul s otevřenými položkami a upomínkováním</p>
<p>Finanční účetnictví - rozšíření: Účtování v cizí měně</p>
<p>Finanční účetnictví - rozšíření: Dílčí a konečná faktura</p>
<p>Kontrola došlých faktur</p>

Finanční účetnictví - základní modul s otevřenými položkami a upomínkováním

Finanční účetnictví - rozšíření: Účtování v cizí měně

Finanční účetnictví - rozšíření: Dílčí a konečná faktura

Kontrola došlých faktur

Dodavatelský platební styk 

Zoptimalizujte si Vaše dodavatelské platby pomocí přednastavení více bank, typů plateb a platebních návrhů.

Využijte volně nastavitelné forumuláře pro platby, šeky apod., stejně jako možnost tisku avíza, šeků nebo přenosu do telebankingu.

Navíc: Automatické zaúčtování s párováním otevřených položek

Odběratelský platební styk (inkaso)

Modul umožňuje nastavení inkas dle data u více bankovních účtů.

Je možné nastavit také telebanking a automatické zaúčtování s párováním otevřených položek. 

Platební styk - zaúčtování bankovního výpisu 

Automatické zaúčtování elektronických bankovních výpisů, párování otevřených položek dle dat zákazníka, zaúčtování výdajů při platbách kreditními kartami. Program umí pomocí zpětného ukládání bankovních výpisů a příslušných textů rozlišit u druhého zaúčtování stejné položky kam a jak má být zaúčtována. 
Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?