bmd-account.png

Výkaznictví


<p>Systém výkazů v roční závěrce/NÁÚČ/controllingu vč. navigátoru výkazů</p>

Systém výkazů v roční závěrce/NÁÚČ/controllingu vč. navigátoru výkazů

Systém výkazů v roční závěrce/NÁÚČ/controllingu vč. navigátoru výkazů 

Pro výkazy, které se používají ve spojení s BMD moduly roční závěrka, nákladové účetnictví, controling.

Výkazy se indiviuálně skládají z
·          textových prvků,
·          grafiky,
·          grafů,
·          tabulek a
·          vzorců.

Využijte možnost volně definovat formát: titulních stránek, hlaviček, zápatí, tisk na A4, A3, na výšku a na šířku, údaje ze všech modulů BMD a také import z MS Excelu (CSV). 

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?