bmd-account.png

Finanční účetnictví


<p>Finanční účetnictví - základní modul s otevřenými položkami a upomínkováním</p>
<p>Finanční účetnictví - rozšíření: Účtování v cizí měně</p>
<p>Finanční účetnictví - rozšíření: Dílčí a konečná faktura</p>
<p>Kontrola došlých faktur</p>

Finanční účetnictví - základní modul s otevřenými položkami a upomínkováním

Finanční účetnictví - rozšíření: Účtování v cizí měně

Finanční účetnictví - rozšíření: Dílčí a konečná faktura

Kontrola došlých faktur

Finanční účetnictví - základní modul s otevřenými položkami a upomínkováním

Flexibilní účetní program podporuje také

bezpapírové účtování

zpracování elektronických faktur.


Rychlou a plynulou práci Vám zaručuje možnost přímého vyvolání kontrolních funkcí z účetního softwaru. Navíc jsou v programu integrované upomínky s volně definovatelnými texty a v libovolném jazyce. Vedení účetnictví nikdy nebylo snazší.

Finanční účetnictví - rozšíření: Účtování v cizí měně 

Modul účtování cizí měny Vám pomůže při zavedení bankovních účtů pro cizí měnu a pokladních účtů. Kurz se automaticky hlídá např. přes telebanking a přes správu zahraniční DPH. 

+ Navíc: Přepočet cizí měny k rozhodnému dni 

Finanční účetnictví - rozšíření: Dílčí a konečná faktura 

Spravujte a účtujete platby, dílčí a konečné faktury. Účetní záznamy můžete přiřadit také k projektům. Díky tomu je možné automatické zdanění při platbách dílčích faktur a následné vypořádání dílčích faktur při vyúčtování konečné faktury. 

Kontrola došlých faktur 

Evidujte příchozí faktury a přiřaďte je jednomu nebo více pracovníkům, příp. je postupte dál. Došlé faktury budou automaticky zaevidovány. Po jejich schválení a uvolnění příslušným pracovníkem dojde k jejich zaúčtování do BMD FIÚČ. V kombinaci s BMD CRM budou přijaté faktury automaticky zaarchivovány do správy dokumentů. 

+ Navíc: Stav došlých faktur si můžete kdykoliv zkontrolovat. 

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?