bmd-account.png

Controlling


<p>Vyhodnocení podnikové ekonomiky a rozpočet</p>
<p>Krátkodobý a dlouhodobý finanční plán a analýza bonity</p>
<p>Konsolidování</p>

Vyhodnocení podnikové ekonomiky a rozpočet

Krátkodobý a dlouhodobý finanční plán a analýza bonity

Konsolidování

Vyhodnocení podnikové ekonomiky a rozpočet 

Ideální nástroj pro znázornění vývoje majetku dle způsobu pořízení prostředků a jejich proinvestování. Krátkodobý výkaz hospodaření stejně jako střednědobé srovnání výsledků až na 4 roky dopředu a také v rámci jednoho roku.

Krátkodobý a dlouhodobý finanční plán a analýza bonity 

Finanční situace a likvidita vašeho obratu, zisku, aktiv, nákladů. Program optimalizuje vaše dlouho- a krátkodobé finanční plánování a získáte tak podklad pro rozhodování o Vašem dalším podnikání. 

Konsolidování 

Využijte modul pro:

·konsolidování více účetnictví (salda)
·vč. přepočtu měny dle kurzovní tabulky a
.porovnání různých účetních osnov. 

Rozpočtový systém a controlling s naším rozpočtovým programem je velmi snadný.Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?