bmd-account.png

Majetek


<p>Majetek</p>
<p>Majetek - životopis investičního majetku</p>
<p>Majetek - rozšíření: Mobilní pořízení dat</p>

Majetek

Majetek - životopis investičního majetku

Majetek - rozšíření: Mobilní pořízení dat

Majetek 

Spravujte majetek jednoduše a transparentně. Volitelně můžete propočítávat účetní i daňové odpisy nebo odpisy dle IFRS a GAAP. 

Majetek - životopis investičního majetku 

Evidujte životopisné údaje o Vašem majetku v evidenci investičního majetku a také ve finančním účetnictví při kontrole došlých faktur. 

Majetek - rozšíření: Mobilní pořízení dat 

Mobilní pořízení dat pro evidenci majetku a jeho inventarizaci. Zobrazení struktury majetku na přístrojích pro MSD pomocí remote propojení na PC nebo na serveru. Jsou zde funkce pro propojení čárových kódů nebo RFID čipů s investičním majetkem a pro naskenování investičního majetku během inventarizace. Tisk etiket s alokací množství a s automatickým generováním čárových kódů. 


Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?