Nákup


<p>Nákup – základní modul vč. poptávek a objednávek</p>
<p>Mobilní sběr dat – nákup</p>
<p>Kontrola došlých faktur – srovnání s objednávkami/dodacími listy</p>

Nákup – základní modul vč. poptávek a objednávek

Mobilní sběr dat – nákup

Kontrola došlých faktur – srovnání s objednávkami/dodacími listy

Nákup – základní modul vč. poptávek a objednávek

Optimalizujte vaše nákupní procesy:

·          návrh na pořízení,
·          objednávky,
·          kontrolu termínu dodání,
·          dodávky a přírůstky zboží.

Modul Vám umožňuje správu rámcových pohledávek a také přeskladnění mezi Vašimi pobočkami a obsahuje různé vyhodnocující statistiky dodávek. 

Mobilní sběr dat – nákup

Nástroj pro pořízení dat, která budou později naimportována: návrhy objednávek, dodávky zboží. 

Kontrola došlých faktur – srovnání s objednávkami/dodacími listy 

Nikdy nepromeškejte žádný termín a zjednoduště si administrativu. Pomocí tohoto modulu zaevidujete příchozí faktury ihned po jejich obdržení a předejte je příslušným přiřazeným pracovníkům, kteří je dále zpracují.

Je možné také automatické třídění došlých faktur dle lhůt a jejich automatické zaúčtování do FIÚČ a také nepřetržitá aktualizace pořizovací ceny zboží. Tento modul lze dále rozšířit o workflow a CRM-DMS. 

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?