Výrobní zakázka


<p>Výrobní zakázka – základní modul</p>
<p>Výrobní zakázka - materiál</p>
<p>Výrobní zakázka - plán práce</p>
<p>Mobilní sběr dat – výroba</p>
<p>Výrobní zakázka - připojení měřících zařízení</p>
<p>Doplňkové rozhraní k výrobní zakázce – měřící zařízení</p>
<p>Výrobní zakázka CAM – připojení strojů a velínů</p>

Výrobní zakázka – základní modul

Výrobní zakázka - materiál

Výrobní zakázka - plán práce

Mobilní sběr dat – výroba

Výrobní zakázka - připojení měřících zařízení

Doplňkové rozhraní k výrobní zakázce – měřící zařízení

Výrobní zakázka CAM – připojení strojů a velínů

Výrobní zakázka – základní modul

Návrh výroby se vygeneruje automaticky dle údajů ze skladu nebo ze zakázky. Bude prověřeno, zda jsou potřebné součástky k dispozici. Dále se vytiskne výrobní zakázka, také lze upravit množství jednotlivých dílů a následuje:

·          nový propočet vstupní ceny pro výrobu,
·          přizpůsobení průměrné pořizovací ceny a
·          odúčtování jednotlivých dílů, časově porovnané s naúčtováním hotových výrobků. 

Výrobní zakázka - materiál

Modul výrobní zakázky zpracovává zakázky z modulů skladového hospodářství. Jednotlivé výrobky budou rozděleny na odpovídající centra, kde budou dále zpracovány s využitím potřebných surovin k výrobě. Produkce se sestává z paralelních a sériových pracovních postupů.

Plánovaná data mohou být zobrazena nebo vytištěna. U evidence šarží zboží lze zpětně vysledovat rozpracovanost zboží. Pomocí čísla šarže jsou výrobky také jednoznačně identifikovatelné a lze je dále zpracovat. Na konci výroby jsou možné až 3 úrovně prověření kvality. 

Výrobní zakázka - plán práce

Základ Vašeho plánování kapacit. Nadefinujte pracovní plán s jednotlivými pracovními kroky a údajem, kdy mají být splněny a sestavte přehled potřebných kapacit. S dodatečným modulem BMD Výrobní zakázka - evidence výkonů můžete evidovat výkony a zobrazit je v pracovním plánu. 


Mobilní sběr dat – výroba

Využijte možnosti online pořizování dat

·          k záznamu výrobních procesů,
·          k registraci použitého zboží a
·          ke kontrole využitelnosti hotového výrobku. 

Výrobní zakázka - připojení měřících zařízení

K modulu výrobní zakázka lze připojit typická měřící zařízení, jako např. váhy. Zobrazuje údaje o hmotnosti v daný čas (je to propojené na počítačový systém). Protokol o rozhraní je připojen. 


Doplňkové rozhraní k výrobní zakázce – měřící zařízení

Rozšiřte modul pro propojení měřících zařízení o další rozhraní. 


Výrobní zakázka CAM – připojení strojů a velínů 

S tímto rozhraním uděláte další krok k úplné automatizaci. XML rozhraní, které je integrované do programu, Vám zaručuje interaktivní komunikaci se řízením strojů a otevírá Vám možnost automatizované výroby (CAM). 

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?