Prodej


<p>Fakturace - základní modul</p>
<p>Provize</p>
<p>Správa otevřených položek pro fakturaci</p>
<p>Cenové tabulky</p>
<p>Dílčí a konečná faktura</p>
<p>Opakovaná faktura</p>
<p>Cizí měna a cizí jazyk</p>
<p>Správa poplatků</p>
<p>Obalový materiál - recyklační fond</p>
<p>Balení a přepravní jednotky</p>
<p>Plánovač jízd</p>
<p>Rozpočty</p>
<p>Nebezpečné zboží</p>
<p>Import a předběžná evidence zakázek</p>
<p>Mobilní sběr dat - zakázka</p>
<p>Elektronická výměna dat - základní modul s jednou transakcí</p>
<p>Elektronická výměna dat - další transakce</p>
<p>Intrastat</p>
<p>Bonus z prodeje</p>

Fakturace - základní modul

Provize

Správa otevřených položek pro fakturaci

Cenové tabulky

Dílčí a konečná faktura

Opakovaná faktura

Cizí měna a cizí jazyk

Správa poplatků

Obalový materiál - recyklační fond

Balení a přepravní jednotky

Plánovač jízd

Rozpočty

Nebezpečné zboží

Import a předběžná evidence zakázek

Mobilní sběr dat - zakázka

Elektronická výměna dat - základní modul s jednou transakcí

Elektronická výměna dat - další transakce

Intrastat

Bonus z prodeje

Fakturace - základní modul

Nabídka, zakázka, dodací list a faktura – fakturační program BMD zahrnuje různé oblasti. Ulehčete si zpracování zakázek včetně možnosti generování různých formulářů pro nabídky, potvrzení zakázky, dodací listy, dobropisy, platby v hotovosti apod. Využijte rozmanitých sestav a statistik, stejně jako možnost propojení s nákladovým účetnictvím a s kartotékou zákazníků. 

Provize

Můžete propočítat provize až za 4 prodejce, za zákazníka a zakázku. Propočet provizí z marží nebo obratu v procentech nebo na položku. Provize může být také odstupňovaná v závislosti na poskytnutých rabatech. 

Správa otevřených položek pro fakturaci

Pomocí propojení na saldokonto odběratelů budou faktury automaticky zaúčtovány jako otevřené položky. Jednoduchá evidence plateb umožňuje ke každé faktuře přiřadit platby a získat tak přehled o všech otevřených (dosud nezaplacených) fakturách zákazníka. Modul upomínek nabízí funkce jako je vytváření různých předloh upomínek, různé formuláře pro korespondenci se zákazníkem, automatické propojení na BMD DMS, potvrzení zůstatku apod. 


Cenové tabulky

Nástroj pro správu všeobecně platných nebo specifických ceníků pro zákazníka (s individuálnímu cenami a slevami). Spravujte tak evidenci slev, odstupňované ceny/slevy, slevy dle zakázek/položek/prodejních cen apod. 


Dílčí a konečná faktura

Zautomatizujte si správu a účtování zálohových, dílčích a konečných faktur. 


Opakovaná faktura

Zautomatizujte si tvorbu periodicky vystavovaných faktur – za nájemné, servisní smlouvy, předplatné nebo za paušální poplatky. 


Cizí měna a cizí jazyk

Vytiskněte si zakázky a faktury vytvořené ve Vašem mateřském jazyce v cizích měnách a cizích jazycích. Formuláře a texty položek jsou do příslušných jazyků přeloženy. 


Správa poplatků

S tímto nástrojem pro oddělené vykazování ekologických poplatků a daní na fakturách propočtete daně procentuálně nebo dle množství a zaúčtujete daně na zvláštní účet ve FIÚČ. Můžete si také zobrazit přirážky za materiál. 


Obalový materiál - recyklační fond

Ke každé položce můžete přiřadit typ obalu a jeho váhu. Na základě prodejů lze sestavit měsíční přehled použitých obalů s propočtem zaplacených poplatků. Je zde možnost přeúčtovát poplatky na zákazníka. 


Balení a přepravní jednotky

Označte jednotlivé položky jako balení, pak se automaticky objeví v evidenci obalů. Evidujte přepravní jednotky prostřednictvím GS1 nebo identifikaního čísla SSCC pro jejich interní/externí sledování. 


Plánovač jízd

Optimalizujte plánování vašich jízd. Modul sčítá vedle počtu zákazníků a množství zakázek také váhu brutto. Plánovat lze na kalendářní týden nebo na zvolený časový úsek. Velkou flexibilitu získáte pomocí přesunu zakázek do plánovače jízd. 


Rozpočty

Měsíční rozpočty – na obchodního zástupce nebo na klienta – dle produktových skupin nebo dle položek a skupin osob/zákazníků. 


Nebezpečné zboží

Zboží nebo skupinám zboží můžete přiřadit aktuální číslo pro nebezpečné zboží. Při pořizování zakázky se objeví hlášení, pokud je překročena hranice nebezpečnosti 1000 bodů. Vytiskněte si dokumenty pro přepravu, které jsou přílohou dodacího listu nebo faktury. 


Import a předběžná evidence zakázek

Převezměte offline pořízené nebo upravené nabídky a zakázky. Lze provést také import dat získaných pomocí nástrojů MSD (s využitím příslušných modulů MSD). 


Mobilní sběr dat - zakázka

Následující data pořízená pomocí Nástroje pro mobilní sběr dat budou později importována do centrály:

·          zakázky,
·          dodávky zboží,
·          zpětná dodání.

Potřebujete k tomu modul pro import zakázek a pro předběžnou evidenci zakázek. 

Elektronická výměna dat - základní modul s jednou transakcí

Pomocí tohoto modulu odešlete Vaše data z objedávek a zakázek na převodník nebo na převodní firmu, abyste získali jednotný formát, který je čitelný v každé EDV příloze. Pomocí základního modulu lze provést jednu takovou EDI transakci. 


Elektronická výměna dat - další transakce

Pro export potvrzení o zakázkách ve formátu BMD. Potřebujete také základní modul EDI.

Exportujte objednávky dodavatelům a importujte objednávky zákazníků nebo objednávky z webového obchodu jako zakázky ve formátu BMD. Potřebujete také základní modul EDI.
Exportujte stav skladu ve formátu BMD. Potřebujete také základní modul EDI.
Exportujte pokyny k zakázkám do skladu nebo spedici ve formátu BMD. Potřebujete také základní modul EDI.
Exportujte a importujte přijaté a vystavené dodací listy ve formátu BMD. Potřebujete také základní modul EDI.
Export nabídek pro zákazníky ve formátu BMD. Potřebujete také základní modul EDI.
Exportujte a importujte přijaté a odeslané ceníky ve formátu BMD (např. pro internetový obchod). Potřebujete také základní modul EDI.
Exportujte faktury zákazníkům a importujte příchozí faktury od dodavatelů ve formátu BMD. Potřebujete také základní modul EDI. 

Intrastat

Automatický sběr dat dle čísla zboží pro import/export v rámci EU: Hlášení Intrastat bude sestaveno na základě Vaší objednávky a Vašich prodejů automaticky. Můžete ho vytisknout nebo v elektronické podobě zaslat na příslušný úřad. 

Bonus z prodeje 

Vypočtení bonusu z celkového obratu, ze skupin zboží nebo z jednotlivých položek dle obratu, příp. množství (také odstupňovaně); vč. automatického vystavení volně definovatelné zprávy o bonusu a automatického vytvoření a zaúčtování dobropisů do Vašeho FIÚČ. 

ERP systémy pomáhájí s plánováním podnikových zdrojů. Lze s jejich pomocí řídt většinu oblastí Vašich činností. Například to jsou programy na fakturaci, evidenci zakázek a různé nástavby fakturačních programů pro fakturaci pro snazší ovládání.

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?