CRM


<p>CRM - správa dokumentů a kontaktů</p>
<p>Hromadný dopis</p>
<p>Call-Interface</p>
<p>Web CRM</p>
<p>Plánování akcí (organizace seminářů)</p>
<p>Plánování kampaní</p>
<p>Anketa</p>
<p>Oprávnění - standardy</p>
<p>Protokol z jednání</p>
<p>Workflow (ve spojení s CRM, kontrolou DF, časovou evidencí a nákupem)</p>

CRM - správa dokumentů a kontaktů

Hromadný dopis

Call-Interface

Web CRM

Plánování akcí (organizace seminářů)

Plánování kampaní

Anketa

Oprávnění - standardy

Protokol z jednání

Workflow (ve spojení s CRM, kontrolou DF, časovou evidencí a nákupem)

CRM - správa dokumentů a kontaktů

BMD CRM systém se postará o evidenci a péči Vašich kontaktů na zákazníky díky ideální kombinaci DMS a organizace kanceláře. Centrální databáze vyžaduje pouze jeden jediný servis a umožňuje Vám získat stiskem jednoho tlačítka všechny relevantní informace o zákaznících jako je obrat, nákupní zvyklosti, platební morálka apod. Plná integrace CRM softwaru do aplikací BMD jako je evidence zakázek, reporting a účetnictví vám dává kompletní přehled o organizaci.

Ukládejte dokumeny v originálním datovém formátu nebo ve formátu PDF z libovolného uživatelského softwaru jako je CAD, PPS apod. Do archivu lze ukládat pohodlně dokumenty přímo z MS Office – dokumenty, tabulky, powerpointové prezentace a e-maily. Termíny a úkoly jsou prostřednictvím serveru MS-Exchange automaticky synchronizovány – také s mobilními telefony. 

Hromadný dopis

Vyřizujte běžnou poštu, obežníky, pozvánky, potvrzení zůstatků apod. s využitím předloh a propojení na kmenová data a ušetřete tak Váš čas a náklady.

Do dopisů můžete automaticky přebírat adresy a adresáty, dopisy můžete rozesílat bezplatně e-mailem a jednoduše zaarchivovat. 

Call-Interface

Rozhraní k automatickému vytáčení telefonních čísel přímo z telefonního protokolu, příp. automatické rozpoznání příchozích hovorů Vám ušetří čas na zdlouhavé vyhledávání zákaznických telefonních čísel. Předpokladem je telefonní ústředna s TAPI rozhraním. 

Web CRM

Webová evidence:

·          kontaktního deníku,
·          úkolů,
·          termínů a
·          dokumentů. 

Plánování akcí (organizace seminářů)

Pomocí tohoto ideálního nástroje můžete plánovat a spravovat Vaše akce, jednoduše koordinovat termíny, sestavovat seznamy účastníků, přiřazovat prostředky apod. 

Plánování kampaní

Plánujte, realizujte a kontrolujte úspěch Vašich reklamních a prodejních kampaní. Pro výběr adres stejně jako u vytváření dopisů máte k dispozici všechny funkce informačního systému CRM s možnostmi vyhledávání, filtrování, srovnávání a třídění a také vyhledávání a výběr kontaktních osob. 

Anketa

Co si zákazníci přejí nebo co potřebují – s BMD nástrojem pro vytváření dotazníků můžete jednoduše sledovat a vykazovat spokojenost Vašich zákazníků. 

Oprávnění - standardy

Automatický systém oprávnění obsahuje všechny funkce z modulů CRM, EVZ, FIÚČ, NÁÚČ, HRM, Bilance, Majetek a Evidence času a také předdefinované role ve firmě. 

Protokol z jednání

Pomocí tohoto modulu můžete jednoduše jednání

·          naplánovat,
·          realizovat a
·          zaprotokolovat.

Založíte termín jednání a z něj vytvoříte protokol z jednání, do kterého se převezmou data a účastníci z nadefinovaného termínu. Termíny a úkoly, které vzniknou v průběhu jednání, budou přímo předány, příp. delegovány na příslušné osoby. 

Workflow (ve spojení s CRM, kontrolou DF, časovou evidencí a nákupem) 

Zkraťte čas na zpracování a provádění úkolů a tím také ušetřete náklady – automatizujte průběh Vašich standardních procesů. Zlepšete kvalitu průběhu Vaší práce, např. v modulech:

·          Kontroly došlých faktur
·          Objednávek
·          Schvalování dovolené
·          apod. 

Systém CRM Vám skvěle pomůže s řízením vztahů se zákazníky. CRM programy jsou velmi intuitivní.

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?