Evidence výkonů


<p>Evidence výkonů do 100 zaměstnanců</p>
<p>Evidence výkonů přes web</p>
<p>Správa projektů (vč. plánování lidských zdrojů)</p>
<p>Plánování lidských zdrojů</p>

Evidence výkonů do 100 zaměstnanců

Evidence výkonů přes web

Správa projektů (vč. plánování lidských zdrojů)

Plánování lidských zdrojů

Evidence výkonů do 100 zaměstnanců

Pomocí kalkulačních sazeb na profesní skupinu/zaměstnance/nákladové středisko/činnost evidujte a ohodnocujte výkony dle činností na nákladová střediska, příp. na projekty. K dispozici máte převod do nákladového účetnictví a do fakturace dle nákladových středisek, zaměstnanců a činností. 


Evidence výkonů přes web

Evidujte hodiny, výdaje a přiřaďte je zákazníkům, projektům a činnostem. Uživatel je přihlášen k centrální databázi a data tak mohou být dále zpracována v NÁÚČ. Využijte jednu databázovou licenci na uživatele. Doporučení: Licence na procesor pro libovolný počet uživatelů. 


Správa projektů (vč. plánování lidských zdrojů)

Definování postupů s plánovanými hodnotami pro začátek, konec, stupeň a dobu trvání výkonů. Dostupná kapacita lidských zdrojů s přiřazením osob dle atributů, příp. dle jejich dostupnosti. U vybraných osob můžete zadat plánované náklady, výnosy a typy nákladů a převést je do plánovaného NÁÚČ.

·          Založení a plánování nasazení osob
·          Nadefinování opakovaných nasazení osob; sdílení všech plánovaných nasazení v plánovaném období
·          Rozdělení zaměstnanců nebo převzetí předdefinovaného rozdělení
·          Plánování nasazení osob, plán projektu a plán produkce se vztahují k plánovaným objektům a k plánovaným kapacitám
·          Nadefinování procesů a ostatní plánování hodnot pro začátek, konec, stupeň a dobu trvání výkonů
·          Proces může být vedle stavu rozpracovanosti určen také stupněm dopracování. Milníky umožňují přednastavení plánování.
·          Stanovení dostupné kapacity pracovníků; srovnání stavu disponibilního/plánovaného a skutečného
·          Přiřazeným osobám lze zadat/převést plánované náklady, výnosy a typy nákladů a sdílet je s plánovaným NÁÚČ
·          Výkony zaevidované přes EVZ/centrální evidenci výkonů mohou být uloženy jako proces
·          Předdefinované hodnoty lze použít ve srovnání plánu se skutečností
·          Srovnání s organizérem BMD: volitelné nebo automatické zadávání termínů a úkolů přímo při přiřazení osob k procesu
·          Ganttovy grafy a zobrazení plánovacích tabulí
·          Export a import do formátu MS Project 

Plánování lidských zdrojů 

Plánování lidských zdrojů umožňuje jednoduché zaevidování, plánování a disponování s lidskými zdroji jednorázově nebo opakovaně. Plánování nasazení pracovníků lze určit také na projekt nebo na výrobu. Plány jsou navzájem kompatibilní. U přiřazených pracovníků můžete zadat plánované náklady, výnosy a typ nákladů a převést tyto údaje do plánovaného NÁÚČ. 

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?