Časová evidence


<p>Časová evidence - základní modul do 100 zaměstnanců</p>
<p>Časová evidence pro NÁÚČ do 100 zaměstnanců</p>
<p>Časová evidence – vstupní kontrola do 100 zaměstnanců</p>
<p>Časová evidence - plán služeb do 100 zaměstnanců</p>
<p>Časová evidence přes mobilní telefon</p>
<p>Časová evidence přes web</p>

Časová evidence - základní modul do 100 zaměstnanců

Časová evidence pro NÁÚČ do 100 zaměstnanců

Časová evidence – vstupní kontrola do 100 zaměstnanců

Časová evidence - plán služeb do 100 zaměstnanců

Časová evidence přes mobilní telefon

Časová evidence přes web

Časová evidence - základní modul do 100 zaměstnanců

Modely času si můžete volně nadefinovat dle kolektivní smlouvy.

Různé možnosti pořízení časové evidence (PC, dotykový terminál, čtečka karet/čárových kódů/otisků prstů, přes mobilní přístroje, podnikové terminály) pokrývají různé oblasti, kam lze elektronický docházkový systém nasadit. Lze také zřídit evidenci docházky pomocí docházkového systémů otisků prstů. Využijte možnost volného nadefinování typu zaúčtování s předbežným plánem dovolených, s termíny mimo kancelář, se zadáním seminářů apod. Na základě zaevidovaných časů budou automaticky propočteny přesčasy, příplatky a neproduktivní časy. Automatické chybové protokoly a plánovací programy vám pomohou snížit administrativní náklady. Produktivní i neproduktivní hodiny lze převést do EVZ. 

Časová evidence pro NÁÚČ do 100 zaměstnanců

Pořizujte docházku na nákladová střediska nebof na nositele nákladů. Hodnoty budou vykázány v časové evidenci dle nákladových středisek, příp. dle nositelů nákladů nebo budou převzaty do evidence výkonů. 

Časová evidence – vstupní kontrola do 100 zaměstnanců

Nařiďte, za jakou dobu budou zaměstnanci docházku evidovat, příp. kdy budou moci vstupovat do různých částí firmy. Vedle možnosti nastavení instalace na místě lze také provést časové ohraničení (pracovní dny, přesné časy). 

Časová evidence - plán služeb do 100 zaměstnanců

Přehledně plánujte služby zaměstnanců/skupin zaměstnanců.

Plánování týdenní, hodinové a denní s předdefinovanými modely dnů a týdnů. Prověření pravidel pro evidenci pracovní doby a dnů pracovního volna Vám zaručí možnost opravit nesrovnalosti. 

Časová evidence přes mobilní telefon

Jednosuše zavolejte a zaevidujte čas: pošlete požadavek přes SMD nebo hlasovou evidenci, také za více zaměstnanců a nákladových středisek/nositelů nákladů. 

Časová evidence přes web 

Evidujte bežné činnosti jako je příchod, odchod, lékař apod. také manuálně. Lze evidovat také dovolenou nebo požadavky na zúčtování na konci měsíce. Evidence přítomnosti/nepřítomnosti informuje, kdo je v práci, na cestách, příp. kde je kdo k zastižení. 

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?