Reference


Daňová kancelář Ing. Radek Bílý 

„BMD Business Software pro nás představuje důležitý nástroj pro evidenci výkonů a jejich fakturaci, správu paušálů i vyhodnocení rentability činností u jednotlivých zákazníků. Naše práce je díky tomuto systému transparentnější a můžeme snadno rozeznat, ...Ertl Glas, s.r.o.
Bc. Magdalena Beranová, ekonom

 

„Společnost Ertl Glas, s.r.o. vede účetnictví v systému BMD Business Software téměř od svého počátku, tj. od roku 1997, kdy započala se svou výrobou. Tento systém je neodmyslitelnou součástí finančního řízení společnosti a správy jejích aktiv. Chtěla bych vyzdvihnout přístup pracovníků podpory, ...

Weba Olomouc, s.r.o.

 

„BMD je pro naši firmu ideální ekonomický software pro finanční řízení firmy, zejména pak pro sledování profitability středisek a zakázek. V naší interní evidenci nám významně pomohlo workflow, které řídí oběh a schvalování došlých faktur, spolu s modulem elektronický archiv, kde jsou veškeré faktury uloženy ve formátu pdf. Tzn., ...

ECOVIS FACTA a.s.

 

"BMD Business Software považuji za skvělé řešení pro organizaci daňové kanceláře. BMD jsme začali používat kvůli evidenci výkonů a jejich následné fakturaci včetně paušálů."

TOOL Werkzeugbau s.r.o.
Hermann Eder, majitel společnosti

 

"BMD Business software je optimální systém pro finanční řízení i pro výrobní organizace. Nabízí komplexní řešení - od skladového hospodářství, nákladového účetnictví až po evidenci výkonů zaměstnanců a vyhodnocení rentability zakázek i jednotlivých středisek. Systém využíváme již více než 15 let ...

Kitzberger, spol. s r.o.
František Jahelka, jednatel společnosti

 

"Jako mezinárodně působící společnost jsme hledali takové řešení pro finanční řízení naší firmy, které by se jak jazykově, tak legislativně přizpůsobilo zemím našeho působení. BMD Business software byl pro nás v tomto ohledu tou nejlepší volbou."

SLUTO s.r.o.

 

"Jako účetní a daňová kancelář SLUTO působíme na českém a slovenském trhu 14 roků, kdy praxe klíčových pracovníků již trvá až 20 roků. S postupným růstem naší kanceláře, co do počtu klientů, obsluhovaných teritorií, tak samozřejmě i do počtu našich zaměstnanců, jsme cítili, že potřeba řízení kanceláře, organizování práce, sledování komunikace a sdílení informací ...

AUDITOR, spol. s r.o. 

 

"Účetní a daňová kancelář Auditor působí na českím trhu od roku 1991. Protože jsme mezinárodně orientovanou společností a působíme i na Slovensku a v Rakousku, rozhodli jsme se pro účetní program, který je používán ve všech třech zemích a to je program BMD. BMD používá našich 70 zaměstnanců od roku 1998 ...

BDO

 

„BDO je poradenská společnost, poskytující auditorské, daňové, právní, účetní a poradenské služby. Na českém trhu působíme už 30 let. Se svými téměř 500 odborníky a dlouholetou praxí se řadíme k předním společnostem s tímto zaměřením v České republice. Nástroje BMD používáme od druhé poloviny roku 2009.

Hledáte spíše individuální řešení?

Chcete dostávat další informace?